Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: dinsdag 03 oktober 2023 Gepubliceerd: vrijdag 25 mei 2018 Geschreven door Rene Muilwijk

René Muilwijk Modelbouw (hierna te noemen RMM) is een gespecialiseerde detailhandel op het gebied van modeltreinen en modelbouw in het algemeen.

Via onze aangeboden diensten worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RMM acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RMM is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05 november 2021.

Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens?

 1. Via onze website heeft u de mogelijkheid met ons in contact te komen via een contactformulier. In dit formulier vragen we u enkele basisgegevens in te voeren, zodat we met u in contact kunnen treden om uw vraag of opmerking te kunnen behandelen. De gegevens worden niet opgeslagen, maar direct naar onze winkel verstuurd per e-mail. De minimale persoonsgegevens die we op deze manier van u verzamelen, zijn uw naam en e-mailadres. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 2. Aansluitend hierop bestaat altijd de mogelijkheid dat u ons buiten de website om direct een e-mail stuurt. De gegevens die we daarvan verzamelen, zijn uw e-mailadres en alle door u extra opgegeven persoonsgegevens. De e-mail met daarin jouw gegevens bewaren we zolang als nodig is om uw vraag te behandelen, maar nooit langer dan 1 jaar.
 3. Via onze website is er ook de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, zodat we u op gezette tijden kunnen informeren over nieuws, producten en diensten die gerelateerd zijn aan een of meerdere interessegebieden, waarvan u uw voorkeur tijdens het aanmelden opgeeft. Andere gegevens die we hiervoor verzamelen zijn een voor- en achternaam, een e-mailadres, datum en tijdstip van aanmelden en vanaf welk IP-adres u zich aanmeldt. Voor deze dienst maken we gebruik van de Nieuwsbrievenservice Laposta (www.laposta.nl). RMM heeft Laposta opdracht gegeven de persoonsgegevens welke voor nieuwsbriefdoeleinden verzameld worden te verwerken. RMM heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Laposta. Laposta garandeert dat de verzamelde persoonsgegevens op servers in Nederland worden opgeslagen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Na afmelding worden uw persoonsgegevens die verzameld zijn voor deze nieuwsbrievendienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, verwijderd.
 4. Wanneer u bij ons in de winkel aankopen doet, kunnen we u om enkele gegevens vragen, die geregistreerd worden in ons elektronisch kassasysteem. Deze gegevens staan op een eigen server opgeslagen. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw bestellingen te registreren en u op de hoogte te brengen wanneer deze geleverd kunnen worden. Of om garanties op uw aankopen te registreren en garantieaanspraken af te handelen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden van RMM, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een door RMM georganiseerde informatieavond, workshop of andere activiteit. Uw aankooptransacties worden in veel gevallen gecombineerd met uw persoonsgegevens. Voor deze transactiegegevens geldt een wettelijke minimum bewaartermijn van 7 jaar.
 5. RMM biedt ook de mogelijkheid om via een webshop producten en diensten af te nemen. Ook hiervoor worden persoonsgegevens verzameld, die nodig zijn om uw bestelling af te handelen. Dit zijn gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, en telefoonnummer. Hiermee kunt u zich registreren als klant voor online aankopen via onze webshop. Deze gegevens worden op de webserver van onze webshop bewaard. Zodoende kunt u op een later tijdstip weer inloggen om van onze webshop diensten gebruik te maken. Wanneer via de webshop daadwerkelijk een aankoop wordt gedaan, wordt een deel van de gegevens ook opgenomen in ons elektronisch kassasysteem.

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij dus bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gegevens aan derden

RMM zal de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens nooit gevraagd of ongevraagd ter beschikking stellen of verkopen aan derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor interne doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens (uw rechten)

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als u aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we uw gegevens. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

 • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijde opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
 • Recht op vergetelheid: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kunt u verzoeken of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens kunnen verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kun ons opdracht geven uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

René Muilwijk Modelbouw
Langendijk 89
4201 CG GORINCHEM
0183 - 631945
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.